Kontakt

 
 
Kontakt osoba: Rastko Mekić
CEO
Telefon: 060 668 24 63
E-mail: rastko.mekic@gmail.com
Kontakt osoba: Srdjan Kožović
Founder of Novagod Group
Telefon: 064 111 22 33
E-mail: kozovics@gmail.com